Menu

Træningstider

Der finde  to årlige planer for træningstiderne, en sommerplan og en vinterplan. Der henvises til den til en hver tid gældende trænings plan, da tiderne varierer afhængig af årstid og træningssted. Træningsplanerne kan findes på klubbens hjemmeside og i spotboks til højre på denne side.


Det tilstræbes, at der tildeles omklædningsrum til alle hold.


Der skiftes til Sommerplanen, når græsbanerne bliver åbnet, og der skiftes til Vinterplan omkring uge 42, eller hvis græsbanerne lukkes tidligere.


Vedr. afvikling af kampe uden for weekender (dvs på træningstider) henvises til afsnittet senere i bogen der hedder: "Regler i forhold til kampe".


Man træner og spiller på den bane, som kontoret har anvist. Det er vigtigt, at den regel overholdes, så vi på den måde sikrer, at vi fastholder de gode baner i klubben. Det betyder, at INGEN hold under nogen omstændigheder må benytte andre baner end dem, kontoret har anvist.

Der må kun anvendes faste gummiknopper eller kondisko på kunststofbanerne. Hvis der anvendes stålknopper vil dette medføre bortvisning fra kamp eller træning. Husk at informere dine spillere om denne regel. Husk først at skifte til fodboldstøvler på baneområdet, da vi på den måde mindsker jord og skidt på kunststofbanerne.

Du må ikke gå over græbanerne. Det sætter faste spor og ødelægger banerne. Benyt kun den bane, du tildeles. Undgå så vidt muligt at træne i målfelterne. Husk at rydde op efter træning og sætte målene på plads!