Menu

Omklædningsrummet

 

Træner eller holdleder skal befinde sig ved omklædningsrummet under hele omklædningen for at sikre at spillerne ikke går i selvsving og glemmer at klæde om.

Under badning bør der ikke være voksne i omklædningsrummet.

Under omklædning før kamp og i forbindelse med taktik / holdopstilling information er det ok at træneren befinder sig alene med spillerne i omklædningsrummet.

Sørg for at spillerne rydder op efter dem selv i omklædningsrummet,  strømpetape eller andet affald skal smides i skraldspand og ikke efterlades på gulvet eller bænkene. Det er holdlederens ansvar at sikre, at omklædningsrummet er efterladt i pæn og ordentlig tilstand.

Det er ikke tilladt at ryge i omklædningsrummene.

Det er ikke tilladt at anvende mobil og/eller smartphones i omklædningsrummene. Her tænkes specielt på enhedernes fotofunktion.