OKS Hovedsponsorer

Please update your Flash Player to view content.
Old Boys Referater
Referat Old Boys generalforsamling !
Tirsdag, 17. marts 2015 02:17    PDF Udskriv Email

 Generalforsamling OKS Oldboys

Fredag d. 13. marts 2015

 

  1. Valg af dirigent.

Palle Christensen blev valgt med applaus.

  1. Formandens beretning.

Formanden fremlagde sin beretning. Der var følgende spørgsmål til formandens beretning:

Hvilken betydning har tilgangen af AC Odense (tidligere OB oldboys), og hvordan passer de ind?

Formandens svar: OKS Oldboys har intet med den tilgang at gøre. Vi henviser til hovedbestyrelsen.

 

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen med applaus.

  1. Regnskab.

Kasseren fremlagde regnskabet. Der var følgende spørgsmål til regnskabet:

Hvad koster det at være aktiv medlem af OKS Oldboys?

Kasserens svar: 600 kr. pr. halvår.

Skal alle restanter betale hele deres restance, eller kan der laves en handel?

Kasserens svar: Alle skal betale hele deres restance.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen med applaus.

 

  1. Indkommende forslag.

Intet at bemærke.

 

  1. Valg.

Følgende blev valgt:

Formand Jan Lindqvist

Best. medl. Henrik Petersen

Best. medl. Niels Boller

Best. sup. Per Eske

Revisor Peter Blom

Revisor Tommy Madsen

Revisor sup. Palle Christensen

Fodboldudvalg Per Eske

Fodboldudvalg Kent Gregersen

Fodboldudvalg Jakob Lundgaard

  1. Evt.

Jan Lindqvist: Takkede for valget og takkede den afgående formand for et godt stykke arbejde.

Michael Mai (MM): Takkede den afgående formand for et rigtig godt samarbejde. MM håber på sportslig fremgang for OKS' 1. hold og håbede på OKS Oldboys opbakning til samme. MM benyttede lejligheden til at oplyse dette forum om, at OKS har budt ind på at stille med 75 frivillige til Tinderbox.

 

Referent: Nicolai Henriksen

 

 
Generalforsamling i Old Boys !
Mandag, 02. marts 2015 18:46    PDF Udskriv Email

Generalforsamling i OKS Old Boys afdeling !

 

Fredag den 13. marts kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i OKS old boys. Mødet finder sted i klubhuset på Østerbæksvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved de traditionsrige gule ærter med alskens tilbehør.

Tilmelding til gule ærter kan ske til en af nedenstående bestyrelsesmedlemmer:

Niels Boller:                              Tlf. 2292 1809
Jan Lindqvist:                           Tlf. 5090 0973
Nicolai Henriksen:                      Tlf. 5162 4209
Michael Tvilling:                        Tlf. 4040 3640
Henrik Kleiner:                          Tlf. 2042 3608

P.b.v.

Henrik Kleiner, formand

 
Old Boys Generalforsamling
Søndag, 02. marts 2014 12:50    PDF Udskriv Email

Old Boys afdelingen afholder generalforsamling i Café OKSen

 

fredag den 7. marts 2014 kl. 19

 

Som sædvanlig er menuen gule ærter og man kan tilmelde sig senest den 5. marts 2014 til:

Kleiner tlf. 20 42 36 08

eller

Boller tlf. 22 92 18 09

 

Med sportslig hilsen 

Old Boys afdelingen

 
Referat af generalforsamling i Old Boys
Mandag, 18. februar 2013 11:38    PDF Udskriv Email

Jess Heilbo deltog i generalforsamlingen, hvor der efterfølgende, traditionen tro, blev serveret gule ærter.Fredag aften var ca. 25 medlemmer mødt frem til deltagelse i generalforsamlingen i Old Boys afdelingen.

Punkt 1 var valg af dirigent og advokat Jørn Milo blev valgt uden modkandidater.

Herefter fulgte bestyrelsens beretning v/formand Henrik Kleiner. Beretningen blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Punkt 3 på dagsordenen var regnskab, hvor kasserer Michael Tvilling gennemgik resultatet for 2012. Kasseren berettede om et mindre underskud. Et resultat af øgede tilskud til OKS Hovedafdeling. Samtidigt kunne der meldes om forventet overskud i 2013. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, så punkt 4 var hurtigt overstået.

Punkt 5 var valg. Formand Henrik Kleiner, næstformand Jan Lindqvist og bestyrelsesmedlem Niels Boller blev alle genvalgt for en 2 årig periode.

Også de 2 interne revisorer, Peter Blom og Tommy Madsen, blev genvalgt.

Fodboldudvalget, bestående af Jan Lindqvist, Kent Gregersen og Per Eskesen blev ligeledes genvalgt.

Sidste punkt på dagsordenen var eventuelt, hvor flere medlemmer udtrykte bekymring vedr. seniorafdelingens sportslige fremtid blandt andet foranlediget af artikler i diverse medier. Old Boys bestyrelsen lyttede, men konstaterede samtidigt, at det er OKS Hovedafdelings ansvarsområde og at vi ingen indflydelse har på det område.

Formand Henrik Kleiner overrakte herefter vingave til dirigenten og revisorerne for vel udført arbejde.

Slutteligt bad Jørn Milo forsamlingen om at udbringe et trefoldigt leve for OKS. Og som sagt så gjort!


/Old Boys Bestyrelsen

 

 
Bankospil er i gang igen!
Tirsdag, 20. september 2011 10:11    PDF Udskriv Email

”De Gamle OKSer” har efter endt sommerferie igen startet op for det ugentlige bankospil, der løber ad stablen hver eneste tirsdag i hele vinterhalvåret!

Bankospillet finder sted i ”Huset”, der ligger i Skt. Jørgensgade 53.

Vi spiller hver torsdag kl. 19.00.

Så mød op til bankospil og støt OKS Old Boys afdeling, der jo som bekendt har som formålparagraf at støtte ungdoms – Hovedafdelingen i OKS.

Der er ud over bankospil en masse sidespil og ligeledes er der mulighed for at købe kaffe / brød samt sodavand & øl.

Vel mødet! De gamle OKSer glæder sig til at se dig!

 


Side 1 ud af 2

OKS Serie 1 - Næste Kamp

 
oks
 
 
 
Stadion: 
 Bellinge Stadion
Dato:
 30. maj 2015
Tid: 
 kl. 15:30

OKS Øvrige Sponsorer

Please update your Flash Player to view content.
peoplelink.jpg

Who's Online

Vi har 16 gæster online

OKS.dk Statistik


Visits today:40
Visits yesterday:344
Max.daily visits:1123
Visits in this month:8743
Visits in previous month:12661
Visits total:942306

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/oks/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 381