Menu

Referat bestyrelsesmøde 8. oktober 2014

02. maj 2015 kl. 16:25

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

8. oktober 2014

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Henrik Pedersen, Troels Nielsen

Dagsorden blev behandlet således:

1. Orientering (bordet rundt - inspektøren deltog under dette pkt.)

  • MM har modtaget materiale om DBU Fodboldskole - besluttet at fortsætte med vores nuværende fodboldskole samt det nye tiltag med Liverpool.
  • OKS indbudt til at deltage i kommunens Foreningslederakademi - MM deltager (helst 1-2 mere fra bestyrelsen skal deltage)
  • Indbydelse til møde i den fynske formandsklub den 2. november - MM og MJ deltager
  • Der er behov for at kigge på mulighederne for mere åbningstid i kantinen ifbm. klubbens nye udendørs træningsfaciliteter - nedsat udvalg til at undersøge dette: MM, MJ, CL som inden jul skal have oplæg klar til bestyrelsen
  • Dejligt at se så mange tilskuere i forbindelse med Pokalkampen mod Skovbakken - enighed om, at fortsætte med lignende tiltag i forbindelse med vigtige/afgørende kampe i både turnering og pokal
  • PM orienterede om diverse igangværende projekter herunder modernisering af trænerrummet, trappe til altan, m.v.

2. Liverpool FA

- KL orienterede: ca. 20 tilmeldte - fodboldskolen gennemføres og evalueres efterfølgende. Der afholdes - som en del af arrangementet - træneraften om torsdagen.

3. Salg af juletræer - julen 2014

- besluttet at OKS igen i år laver salg af juletræer - dog med mere begrænset ’åbningstid’ - LAL kontakter TN for bestilling af træer

4. SPARK

- er p.t. i udbud - tilbud indkommer i uge 43 - der planlægges 1. spadestik med bl.a. deltagelse af borgmesteren.

- er kommet tilbud på opsætning af hegn - nyt tilbud hjemtages

5. Renovering af klubhus

- der blev givet status på tilbud vedr. udskiftning af tag - koordineres fortsat med Old Boys

- der planlægges desuden en generel ’arbejds-lørdag i OKS’ den 8. november 2014

6. Økonomi

- ser fortsat fornuftig ud - vi holder stram fokus resten af året

7. Senior

- der arbejdes fortsat på endelig afklaring af trænersituationen til 2. holdet samt øvrige seniorhold

8. Ungdom

- længerevarende træneraftaler for ungdomstrænere ønskes - ungdomsudvalget drøfter dette

- LB orienterede om invitationer og deltagelse i diverse invitations-turneringer

- der afholdes trænerafslutning fredag den 7. november 2014 i samarbejde med Pit Stop

9. Strategidag i bestyrelsen

- strategidag i bestyrelsen afholdes søndag den 4. januar 2015 - MM og KL kommer med oplæg

10. Generalforsamling

- dato for generalforsamling skal besluttes

- MJ kontakter TKN for afklaring af, hvilke medlemmer af bestyrelsen, der er på valg

11. Eventuelt

- intet til dette pkt.

Næste møde er onsdag den 19. november 2014 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)