Menu

Referat bestyrelsesmøde 17. december 2014

02. maj 2015 kl. 16:27

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

17. december 2014 

Mødt: Bestyrelsen

Dagsorden blev behandlet således:

1. Orientering (bordet rundt - afbud fra inspektøren)

  • MM + NN deltager i DBU Fyn Repræsentantskabsmøde den 17. januar 2015
  • MJ orienterede om repræsentantskabsmøde i HCA Citygames - OKS deltager i uge 32 2015. MJ undersøger nærmere omkring aldersgruppen for det stævne Næsby BK arrangerer således at vi undgår for stort sammenfald i aldersgrupper - der kan evt. samarbejdes med Næsby vedr. invitationer
  • Det nye tag på klubhuset er færdigt
  • Der er gang i maling/istandsætning af kælderen - vi har fået mulighed for også at få malet resten af klubhuset mod at vi selv betaler maling - dette arbejde igangsættes via Palle

2. Samarbejde med institutioner i lokalområdet

- Indgået aftale med børneinstitution i lokalområdet om, at de kan benytte klubhuset i dagtimerne den 1. uge i marts 2015 - yderligere samarbejde drøftes

- Der arbejdes videre med henvendelse fra fritids-/ungdomsklubben Virkelyst

- Det er fortsat Jens Henningsen, som er klubbens repræsentant i dette arbejde

3. OKS FA

- HP orienterede om status

- Det er fortsat Thomas Sandberg, der har hovedopgaven vedr. det sportslige herunder trænere - HP arbejder med tilmelding, brochure, m.v.

- Der mangler folk til at arbejde med evt. sponsorer til OKS FA

4. SPARK

- Alt det forberedende vedr. projektet er nu endeligt på plads - SÅDAN!!

- De først tilskud fra kommunen er udbetalt og byggeperioden starter umiddelbart efter nytår. Der kommer nærmere information på hjemmesiden omkring 1. spadestik

- Som oplyst på hjemmesiden forventes hele projektet færdigt omkring 1. juni 2015

5. Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2015

- Bestyrelsen drøftede evt. ’supplerende aktiviteter’ i forbindelse med generalforsamlingen som foredrag o.l. Der arbejdes videre med dette

- der sonderes videre omkring nye medlemmer til bestyrelsen

6. Ungdomselitesamarbejde

- Dette pkt. drøftes særskilt i forbindelse med bestyrelsens strategidag den 4. januar 2015. MJ laver oplæg til drøftelse

7. Strategidag

- Bestyrelsen afholder strategidag den 4. januar 2015, MM og KL laver program

(er efterfølgende blevet udskudt)

8. Jule- og Nytårskur

- Juleaftensdag og Nytårsaftensdag inviteres medlemmer til en forfriskning i OKS i tidsrummet kl. 11.00 - 13.00 - dette annonceres på hjemmesiden samt FB (’OKS i Billeder’)

9. Eventuelt

- der skal evt. arbejdes for at få etableret en ’forældre-forening’ i OKS

- der er indgået aftale vedr. Liverpool FA i OKS for 2015

- arbejdet med ny hjemmeside afventer fortsat udspil fra DBU - status på dette undersøges nærmere

 

Næste møde er onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30.

Der afholdes desuden ekstraordinært møde vedr. regnskab/økonomi onsdag den 28. januar 2015, kl. 18.30.