Menu

Generalforsamling vel afholdt

image Formand Klavs Larsen blev valgt for 2 år
Henrik Kleiner
16. marts 2017 kl. 13:26
Klavs Larsen valgt som formand

Onsdag aften kl. 19.00 bød konstitueret formand Klavs Larsen forsamlingen velkommen.

Inden det egentlige møde blev der holdt 1 minuts stilhed for to OKS`er vi mistede i det forgangne år. Det drejede sig om Finn Hindsholm og Palle Hansen.

Årets ungdomsspiller: Jeppe G Jensen (U17).

Årets seniorspiller: Kuno Sørensen (AS).

Årets OKSe: Lars Gjersing .

Derefter blev Henrik Kleiner valgt som dirigent.

Konstitueret formand Klavs Larsen fremlagde bestyrelsens beretning og Lasse Bugge fremlagde ungdomsudvalgets beretning. Begge blev godkendt med applaus.

Økonomiansvarlig Rune Dalsgaard fremlagde regnskabet der viste et flot overskud på driften samt en solid likvid beholdning.

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen blev:

Klavs Larsen, formand
Rune Dalsgaard,
Michael Johansen
Mads Eskesen (nyvalg)
Lasse Bugge
Michael Mai
Carsten Hansen (nyvalg)

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventuelt blev talt om pige/dame fodbold. Nyt kontingentsystem. Sponsorcykelløb. Sportsuge m.m.

Forsamlingen applauderede afgående formand Michael Mai (der fortsætter i bestyrelsen) og det samme var tilfældet for afgående bestyrelsesmedlem Jakob Lundgaard.

Slutteligt udråbtes et trefoldigt leve for OKS.

Billede:

Rune Dalsgaard og Mads Eskesen der begge spiller på klubbens bedste seniorhold i Albaniserien sidder i OKS` bestyrelse.