Menu

Grundlag

Talent i OKS

OKS tilstræber at skabe udviklingsmiljøer for ungdomspillerne, således at vi kan have både breddehold og elitehold. Vi har sportslige, økonomiske og logistiske ressourcer til at op til 5 hold i hver børneårgang og 2 – 3 hold i hver ungdomsårgang. De højst rangerende hold tilmeldes for hver række i henh. a-række og mesterrække.

Hver sæson oplever vi et antal af OKS´ spillere blive så dygtige, at de modtager tilbud fra andre klubber, som er repræsenteret i U15 – U19 divisions- eller ligarækker. I enkelte tilfælde er OKS ikke selv i stand til at udvikle spillerne videre i kraft af holdets aktuelle niveau. Derfor kan ledelsen og trænerstaben i OKS vurdere, at det vil være til gavn for spillerens sportslige udvikling at træne og spille i en højere rangerende klub. 

Et klubskifte er aldrig let og afføder ofte misforståelser blandt trænere, spillere, ledere og forældre, da disse mange ”kasketter” tit har forskellige interesser og mål. Desuden skaber det strid blandt holdets tilbageværende spillere, som det er OKS fornemste opgave at fastholde og motivere til at spille fodbold. OKS ledelse påtager sig derfor ansvaret for at styre den talentudvikling, som indebærer evt. klubskifter, i samarbejde med forældre og trænere omkring spillerne.

En OKS spiller må gerne deltage i eksterne aktiviteter, så længe det aftales og godkendes af pågældende OKS træner(e). Flyttes en DBU turneringskamp eller et stævne til en anden spilledag,  vil denne altid prioriteres højere end eksterne aktiviteter (træningskampe og træninger der flyttes prioriteres ikke højere)". "Hvis OKS træneren vurderer at eksterne forløb har en negativ effekt på spilleren i træning eller kamp i OKS regi, indkaldes forældrene til samtale, hvor der fortælles hvorledes trænerne ser situationen, og at der derved kan geares ned med eksterne aktiviteter. Hvis alle parter ikke er indforstået med disse retningslinjer, kan det vurderes at OKS ikke længere er den rette klub for den enkelte spiller. OKS opfordrer til en sund og positiv dialog med alle implicerede parter, således at vi sikre hensynstagen til både spiller, træner, holdkammerater og klub.

Med dette papir ønsker bestyrelsen at skabe synlighed omkring OKS´ holdninger til talentudvikling og fastholdelse af spillere i forhold til klubbens og spillernes konkrete interesser.

Det er aldrig i klubben interesse at bremse for talenters sportslige udvikling og muligheder!

Det er altid i klubbens interesse at støtte talenters sportslige udvikling og være en tryg base at hoppe tilbage på!

 Målsætning

 • OKS arbejder altid på at udvikle spillere til højeste niveau i DBUFyn-regi og evt. i DBU-regi.
 • OKS skaber lige sportslige og økonomiske vilkår for alle ungdomshold i udviklingsfasen fra børnefodbold til ungdomsfodbold.
 • OKS etablerer en administrativ enhed til forvaltning af ”Eliteoverbygning for enkelte spillere”.
 • OKS fastholder sit hidtidige engagement i forhold til et hold, som har afgivet spillere til en klub med hold på et højere sportsligt niveau.
 • OKS tilbyder spillere, der har et særligt talent, til at indgå i Eliteoverbygningen for at modtage rådgivning og tiltag vedr. talenttræning, og evt. klubskifte.
 • OKS kan i stadig større omfang bruge egne og hjemvendte spillere på klubbens seniorhold.

 Tiltag

 • Overbygningsledelsen består af 1-2 medlemmer fra OKS sportslige ledelse og relevante trænere i OKS.
 • Ledelsen mødes 4 gange årligt.
 • OKS fører løbende åben dialog med andre klubber om muligheden for talentudvikling. De odenseanske divisions- og ligaklubber indkaldes hver for sig til et årligt møde i oktober måned.
 • Der etableres en kontinuerligt træningssamarbejde med en eller flere andre klubber. Klubbernes sportslig ansvarlige afgør hvilke faste spillere, der tilbydes talenttræning i overbygningen.
 • Der indgås en udvekslingsaftale mellem OKS og anden klub(er) i forhold til talentarbejde på ”2. niveau.” I en denne aftale ligger klubskifte som en indeholdt betingelse i det mindste i en periode.
 • Al kommunikation mellem andre klubber og spilleren sker mellem den sportslige ansvarlige fra den anden klub og OKS enhed i eliteoverbygningen.
 • Al kommunikation med spilleren sker gennem og sammen med forældrene.
 • Ethvert konkret ønske om, eller tiltag for enkeltspillere i OKS overbygning, sker med udgangspunkt i en skriftlig handleplan, som følger DBUs ”etisk kodeks.”
 • OKS tilbyder spilleren rådgivning støtte og vejledning i hele forløbet. Også efter et evt. klubskifte.
 • OKS tilbyder vejledning og støtte i forhold til en evt. hjemkomst fra en anden klub.
 • OKS arrangerer en årlig event, hvor alle nuværende og tidligere spillere på et givent hold inviteres.
 • Ved et evt. klubskifte tilbyder OKS spilleren en kontaktperson, som holder sig i dialog med modtagerklubben og spilleren minimum hvert halve år.

 Evaluering

 • Overbygningsenheden udarbejder hver oktober måned et kort notat for hvert konkrete tiltag.

 

På bestyrelsens vegne den 5. november 2009